Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy

Thành phố của các càn thát bà là một xứ huyền thoại. Thành Càn thát bà là một cái nhìn thấy được phóng ra bên ngoài trong bầu trời. Như một cái nhìn thấy bên trong nó là một giấc mộng ban ngày hay một chuyện hão huyền; ở bên ngoài nó là những lâu đài trong không khí, xứ sở trong mây, xứ sở huyền thoại của những nhạc sĩ cõi trời.

Trong tương tự thứ bảy này Longchenpa đi xa hơn trong sự đồng nhất của maya nhiễm ô và maya vô nhiễm. Ngài nhận định bằng khá nhiều lời rằng bản tánh của sanh tử là niết bàn. Chúng ta chỉ cần nhận biết thế giới được giác quan làm hiện ra đặt nền trên hư không và chúng ta thư giãn trong tánh giác nguyên sơ bất nhị của trạng thái tự nhiên của hiện thể.

Ở đoạn chót về cái thấy Longchenpa chỉ ra một thiền định cho những khoảnh khắc (và những tái sanh) khi chúng ta thất bại không nhận biết bản tánh của tâm trong mỗi khoảnh khắc của tại đây và bây giờ. Chúng ta biết một cách trí năng rằng mọi kinh nghiệm giống như một thành càn thát bà, một phóng chiếu của maya, rằng hành động là không hành động trong bản tánh tinh túy của nó và rằng từ bỏ và cam kết giới nguyện đều như huyễn. Nhưng khi có một niềm tin còn sót vào một người thật hay một bản ngã, một chất thể vũ trụ hay một thần linh, chừng đó sự nhận biết không đạp tung cái tôi thì vẫn còn sự khao khát một lý tưởng không thể thực hiện. Trong trường hợp ấy sự giới thiệu là làm việc với những cảm xúc, theo những lời dạy của Đại thừa, Tantra hay Dzogchen.

SHARE:

Trả lời