TÂM THỨC TỐT ĐẸP THÌ MÔI TRƯỜNG CŨNG TỐT ĐẸP

SHARE:

“Consumption” là sự tiêu thụ, cũng có nghĩa là sự hủy diệt. Đức Phật dạy rằng lòng tham vô độ của tự ngã là nguyên nhân của thất bại, khổ đau và làm vắng mặt hòa bình. Việc tiêu thụ quá mức chỉ nuôi dưỡng sự bất an và khiến chúng ta thêm rối trí, hủy hoại môi trường và các sinh vật sống trên Trái Đất. Trái Đất là ngôi nhà, là Mẹ của chúng ta, chúng ta cần tôn trọng và có trách nhiệm chăm sóc Mẹ. Giáo dục môi trường là học cách duy trì lối sống cân bằng.

Chúng ta hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, tái sử dụng đồ cũ và đặc biệt là giảm thiểu tối đa rác thải cũng như giảm bớt ăn thịt. Nếu chúng ta cắt giảm tiêu thụ thịt 10% chúng có thể nuôi được 100 triệu người. Nếu giảm bớt tiêu thụ và ăn chay, chúng ta có thể nuôi sống hành tinh này mãi mãi.

Hoàn cảnh, môi trường sống của chúng ta như thế nào thì tâm thức chúng ta cũng như vậy. Môi trường của chúng ta hư hoại nhếch nhác thì tâm thức của chúng ta cũng hư hoại nhếch nhác. Tâm thức tốt đẹp thì môi trường cũng tốt đẹp. Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ cha mẹ và dòng tộc của mình. Cứu lấy môi trường, cứu lấy Trái đất chính là cứu lấy tâm thức của chúng ta!

– Thuần Tâm Thảo Triều

SHARE:

Trả lời