10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC Ở NƠI VẮNG VẺ

SHARE:

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC Ở NƠI VẮNG VẺ

Từ “vắng vẻ” là gonpa trong tiếng Tạng. Trước đây, điều này muốn nói đến một nơi xa xôi, hẻo lánh mà người ta dành toàn bộ thời gian để tu tập định. Nhưng ngày nay, thuật ngữ này nên được hiểu theo nghĩa là ở trong một cộng đồng tâm linh, một trung tâm Phật Pháp nơi mà mọi người chung sống theo những nguyên tắc của Pháp.

Việc sống ở nơi vắng vẻ mang lại kết quả là mười phẩm tính. Khi tách biệt khỏi xã hội, chúng ta có thể sống ít vướng vào các hành động xấu ác và có nhiều khả năng tập trung vào thực hành Pháp. Đây là lợi ích đầu tiên trong mười lợi ích: chúng ta sẽ ít vướng vào những hành động phản tác dụng với con đường tâm linh. Ra ngoài một cộng đồng tâm linh, chúng ta có khuynh hướng bị vướng mắc vào tất cả các loại ác hạnh.

Sống ở nơi vắng vẻ, chúng ta xa rời những sự lệch khỏi những mục tiêu và những theo đuổi bình phàm hối hả và nhộn nhịp của thế gian. Chúng ta thoát khỏi những bất hòa, bởi vì sống trong cô tịch hoặc trong cộng đồng tâm linh thực thụ, không có những nguyên nhân, nền tảng để vướng vào những sự không hòa hợp và chia rẽ vốn sinh khởi trong một cộng đồng bình thường mỗi ngày, nơi con người cãi nhau. Chúng ta sẽ thoát khỏi tổn hại do những người khác gây ra, sẽ không vướng vào việc khuyến khích các cảm xúc phiền não, hoặc tạo ra nền tảng cho mối bất hòa. Chúng ta sẽ có thể sống trong một cách hoàn toàn thanh thản và an vui.

Hơn thế nữa, sống trong cô tịch, chúng ta có thể hoàn toàn giữ gìn các giới luật đã nhận. Chúng ta sẽ tiếp tục trưởng dưỡng trạng thái dẫn tới giải thoát và giác ngộ để có thể nhanh chóng đạt giải thoát thực sự.

  • Trích từ sách Kinh Vua Của Định, Bài Ca Đại Ấn, Jamgon Kongtrul Rinpoche và Thrangu Rinpoche viết và bình giảng

SHARE:

Trả lời