NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH – Ban Dịch Thuật: Thiện Tri Thức – 2018

SHARE:

NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH

Dịch và sắp xếp bởi Ban Dịch Thuật: Marpa, dưới sự hướng dẫn của: Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche

Ban Dich Thuật: Thiện Tri Thức – 2018

SHARE:

Trả lời