Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện

SHARE:

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN
Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994
Bản Việt ngữ : An Phong – Thiện Tri Thức xuất bản 1998, 1999

Lời giới thiệu của nhà xuất bản
Lời nói đầu
Lời dạy mở đầu
01 Chúc thư Đầu Nhọn Hạt Ngọc
02 Lời khai thị cho Trisong Deutsen
03 Không có sự xung đột giữa Tiểu thừa và Đại thừa
04 Xâu chuỗi hạt bằng vàng của Cam Lồ
05 Những bài ca cho 25 đệ tử
06 Khai thị thực hành Phật pháp như thế nào cho đúng
07 Chỉ cây gậy vào người già
08 Lời khai thị bằng miệng về thực hành
09 viên ngọc như ý của sự hồi hướng
10 Một khuyến khích thực hành tâm linh
11 Lời nguyện Mạn đà la Kim Cương Giới
12 Chú thích & Bảng thuật ngữ
[flipbook pdf=”https://thientrithuc.vn/wp-content/uploads/2018/03/1-1.pdf”]

Bạn đọc có nhu cầu phiên bản in chất lượng cao vui lòng liên hệ Ban Biên Tập Thiện Tri Thức qua email: [email protected]  

SHARE:

Trả lời