BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI- Tác Giả: LONGCHENPA- Việt dịch: Thiện Tri Thức

SHARE:

scan0002

BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI

LONGCHENPA

Dịch bởi Kennard Lipman và Merrill Peterson

Giới thiệu Namkhai Norbu Rinpoche

Việt dịch: Thiện Tri Thức 2015

 

SHARE:

Trả lời