Chân tâm trực thuyết

SHARE:

Chân tâm trực thuyết
Tác Giả: Thiền sư Phổ Chiếu HT Thích Đắc Pháp dịch

Lời giới thiệu
TIỂU SỬ THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU
TỰ
CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT
TU TÂM QUYẾT
An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian

SHARE:

Trả lời