Phạm Công Thiện.

Phạm Công Thiện.

KIÊN NHẪN TRỔ BÔNG

Hãy luôn tỉnh lặng thanh thản trầm lặng. Nhẹ nhàng ngó nhìn cuộc đời như