Krishnamurti

Krishnamurti

TÁNH NGHE

Này bạn, có bao giờ bạn ngồi thật yên lặng, không chú ý bất cứ

Krishnamurti

HOA THIỀN

FOREWORD Man, in order to escape his conflicts, has invented many forms of meditation. These

Krishnamurti

TÂM THỨC VÔ SƯ

Kính dâng : mẹ Tâm thức vô sư không đơn thuần như ta định nghĩa;

Krishnamurti

BỜ BÊN KIA

Ngày 12/9/1961Một thành phố dù đẹp đẽ đến đâu cũng không là một nơi chốn