Những Đoạn Kết Luận

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Những Đoạn Kết Luận

Để giải thích những giáo lý của chư Phật

về tám minh họa của ảo ảnh huyễn thuật

tôi đã gom góp thần dược của kinh, tantra và giáo huấn truyền miệng

và diễn đạt chúng như những tia sáng mặt trời vô nhiễm.

 

Qua công đức ấy nguyện tất cả chúng sanh không trừ ai

tri giác mọi hoàn cảnh là thoáng qua như huyễn không nguồn gốc,

và hoàn thành cái thấu hiểu cao hơn và cao hơn được trang hoàng bởi ba thân Phật.

 

Từ bỏ trí năng khao khát sự an toàn

trong cái chỉ là mộng, màn huyễn thuật, ảo ảnh,

phản chiếu, tiếng vang và xuất hiện,

hãy để cho tánh giác và tính tự phát lấy lại vương quyền của chúng.

Một khi đã bị ám ảnh bởi thành phố xác thịt và những tình cảm,

bây giờ thoát khỏi rừng rậm của không xác quyết đến khu rừng thưa mát lạnh

hãy để bầu trời tán dương những đứa bé ấy.

 

Nguyện rằng, tâm tôi, ghê tởm sự xao lãng,

trong sự tách biệt, hạnh phúc trong rừng an bình,

chỉ tập chú vào thật nghĩa,

hoàn thành nội quán vô nhiễm của bậc cao cả.

 

Trong khu rừng hoa, lá và trái này,

được tươi tốt thêm bởi nước trong trẻo của một đời từ bỏ,

nguyện hiện thân của tôi trong dịp may độc nhất và hoàn cảnh đúng hợp này,

đi con đường của tự do đến kho tàng của nghĩa sâu xa.

 

Trong sự quá cảnh ngắn ngủi này, cho đến khi tôi đạt được mục đích,

thực hành công đức trong thế giới con người này,

trên con đường của an vui, hiện thực hóa những phương tiện thiện xảo,

nguyện tôi giải thoát cho vô số chúng sanh khỏi thế giới ảo tưởng này.

 

Phương pháp này là tinh túy của giáo lý sâu xa của chư Phật

và vì nó chuyên chở ý nghĩa của mọi chân lý được thể nghiệm,

với mong muốn tự do, chúng ta cần nỗ lực từ trái tim,

ngày và đêm, không buông lỏng, sống nó trọn vẹn.

 

Những người của thế hệ sau, may mắn và có đức tin,

cần dựa trên những lời nói này mọi lúc,

và vượt qua đại dương sanh tử của cái ta và cái khác,

để hai mục tiêu của tất cả chúng sanh hoàn thành tự phát.

 

Thiền giả này với đôi mắt thấu suốt tất cả,

thấy nghĩa của kinh và tantra

và nghĩa thiết yếu của mọi lời dạy,

Drimey Wozer, với sự rạng rỡ không vết dơ,

tạo bản văn này trong một hang ở Gangri Tokar.

 

Mặt trời pháp này với vô số tia sáng vô nhiễm –

tánh giác nguyên sơ soi chiếu – xua tan bóng tối của vô minh,

làm trống không đại dương sanh tử đến giọt nước cuối cùng,

phát lộ lục địa không bờ bến của tự do.

SHARE:

Trả lời