TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

SHARE:

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO – Tác giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2017CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO
Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
NXB Thiện Tri Thức 2017

1. MỤC LỤC
2. CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỜI SỐNG
3. CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
4. CƠ HỘI TẠO DỰNG HẠNH PHÚC
5. CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO
6. CÁI ĐẸP CỦA CON NGƯỜI
7. CÁI NHÌN NGƯỜI KHÁC VÀ VẬT KHÁC
8. CÁI THIỆN VÀ HẠNH PHÚC
9. CON NGƯỜI TOÀN DIỆN, HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN
10. CA NGỢI HOA SEN
11. CON NGƯỜI: NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ SỰ HOÀN THIỆN
12. ĐẠO ĐỨC LÀ NỀN TẢNG CHO MỘT XÃ HỘI THỊNH VƯỢNG
13. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA TOÀN DIỆN
14. ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN VĂN HÓA PHẬT GIÁO
15. CON ĐƯỜNG BỒ TÁT VÀ XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
16. KHO TÀNG LÒNG TỐT
17. KHÔNG LÀM HẠI
18. ĐỨC HIẾU
19. CẢM NGHĨ VỀ TĂNG GIÀ
20. BÁT NHÃ QUÁN CHIẾU
21. BÁT NHÃ: CHÁNH KIẾN GIẢI THOÁT
22. GIỚI THIỆU VỀ KIM CƯƠNG THỪA
23. EINSTEIN VÀ CON ĐƯỜNG HÀI HÒA CỦA ĐÔNG PHƯƠNG
24. KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO
25. THỜI GIAN CÓ HAY KHÔNG
26. ĐI VÀO BÀI THƠ MỘC CẬN CỦA NGUYỄN TRÃI
27. SỨ MẠNG THI SĨ: NHỚ VÀ TƯỞNG
28. LINH HỒN HAY YẾU TÍNH THI CA
29. LỜI CHÀO TINH KHÔI
30. HOA HỒNG NỞ CHẲNG TẠI SAO: Angelus silesus, Heidegger VÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG
31. SÁNG TẠO QUA CÁI NHÌN PHẬT GIÁO
32. THƯỞNG THỨC VÀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
33. TẢN MẠN VỀ TIẾNG VIỆT
34. NGHỆ THUẬT VÀ PHẬT GIÁO
35. LỜI CHÚC ĐẦU NĂM LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI
36. MÙA XUÂN TỪ CẢM NGHĨ ĐẠO PHẬT
37. PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
38. SỰ THÀNH ĐẠT
39. TÂY PHƯƠNG VỚI ĐÔNG PHƯƠNG: ĐỐI THOẠI VÀ CÙNG TIẾN
40. SỐNG TRONG BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ
41. CON NGƯỜI HÀI HÒA
42. XÃ HỘI HÀI HÒA
43. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

 1. Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện–Padmasambhava – 1998
 2. Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 – 1998
 3. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14 – 1999
 4. Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse – 1999
 5. Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul – 1999
 6. Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng –Dalai Lama Thứ 14 – 1999
 7. Con Đường Kim Cương Thừa về Sự Tịnh Hóa – LamaYeshe – 1999
 8. Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng – Karma Thinley – 1999
 9. Mật Thừa Tây Tạng – Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14 – 1999
 10. Những Yoga Tây Tạng về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ – Tenzin Wangyal Rinpoche – 2000
 11. Những Giáo Huấn Của Gampopa – Lama Yeshe Gyamtso và Evans Wentz – 2000
 12. Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm – Tulku Pema Wangyal – 2000
 13. Năng Lực Chữa Lành Của Tâm – Tulku Thondup – 2000
 14. Phật Tâm – Longchen Rabjam – 2000
 15. Milarepa – Lobsang P.Lhalungpa – 2000
 16. Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ – Chôgyam Trungpa – 2001
 17. TửThư Tây Tạng – Chôgyam Trungpa và Francesca Fremantle – 2001
 18. Nghệ Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời – Akong Tulku Rinpoche – 2001
 19. Đại Ấn – Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje – 2001
 20. Sông Lửa Sông Nước – Taitetsu Unno – 2001
 21. Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ – Nguyên Giác Phan Tấn Hải – 2001
 22. Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt – H. Orgyen Kusum Lingpa – 2002
 23. Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải – Đương Đạo – 2002
 24. Những Chữ Vàng – Garab Dorje – 2002
 25. Bức Thư  Bồ  Tát  Long  Thọ  Gởi  Cho  Vua  Gautamiputra – Sakya Trizin – 2002
 1. Yoga Giấc Mộng Và  Sự  Thực  Hành Ánh  Sáng  Tự Nhiên – Namkhai Norbu – 2002
 1. Tịnh Độ Tư Tưởng Luận – Các đại sư Tịnh Độ Trung Hoa – 2002
 2. Uống Dòng Suối Núi –Milarepa – 2002
 3. Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói về Chúa Jesus – Dalai Lama Thứ 14 – 2003
 4. Mười Tư  Tưởng  Pháp  Hoa  Trong  Đời  Sống  Hàng  Ngày– Đương Đạo – 2003
 1. Tánh Giác Lộ Toàn Thân – Karma Chagmé -2003
 2. Chánh Pháp Nhãn Tạng – Thiền sư Đạo Nguyên – 2003
 3. Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Namkhai Norbu – 2003
 4. Thực Tại Thiền – ĐươngĐạo – 2003
 5. Sáu Yoga Của Naropa – Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin – 2003
 6. Xã Hội Giác Ngộ – Chôgyam Trungpa – 2003
 7. Đánh Thức Trí Thông Minh –Krisnamurti – 2004
 8. Viên Ngọc Như Ý – Dilgo Khyentse – 2004
 9. Chú Giải về P’howa – Chagdud Khadro – 2004
 10. Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Dudjom Lingpa – 2004
 11. Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma – Nguyên Hảo dịch– 2004
 12. Yên Tĩnh Và Trong Sáng – Lama Mipham – 2004
 13. Thấy Thẳng Nhất Tâm – Thiền sư Nhật Bản Bạt Đội (1327- 1387) – 2005
 14. Thiền Tập – Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch – 2005
 15. Sự Nhảy Múa Ảo Diệu – Thinley Norbu – 2005
 16. Kinh Duy Ma Cật Chú Giải – Đại sư TăngTriệu – 2007
 17. Đại Toàn Thiện – những giáo lý Đại Toàn Thiện giảng ở Tây phương Dalai Lama Thứ 14 – 2007
 18. Sự Tu Hành Kalachakra – Glenn H.Mullin – 2009
 19. Lòng Rộng Mở, Tâm Trong Sáng – Thubten Chôdron– 2009
 20. Đi Vào Kim Cương Thừa – ThinleyNorbu– 2009
 21. Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa – Dalai Lama Thứ 14– 2010
 22. Ngồi không – Jonh Daido Loori – 2010
 23. Hành Trình Vô Trụ Xứ – Chõgyam Trumpa – 2011
 24. Thực Hành  Con  Đường  Bồ  Tát  Qua  Kinh  Duy  Ma  Cật – Đương Đạo – 2011
 1. Tự Giải Thoát Qua Thấy Với Tánh Giác Trần Trụi Palmasambhava– 2012
 2. Tràng Ngọc Giải Thoát –GAMPOPA – 2013
 3. Những Điểm Thiết Yếu Của Đại Ấn: Nhìn Thẳng Tâm – Khenchen Thrangu Ringpoche – 2014
 4. Vòng Hoa Báu Bốn Pháp – Một Dẫn Nhập Vào Đại Toàn Thiện – Longchen Rabjampa – 2014
 5. Bạn Là Đôi Mắt Của Thế Giới –Longchenpa – 2015
 6. Thực Hành Kinh Kim Cương Bát Nhã – Đương Đạo– 2015
 7. Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm – Nguyễn ThếĐăng – 2015
 8. Kinh Viên Giác Lược Giảng – Đương Đạo – 2015
 9. Kinh Lăng Nghiêm Hành Giải – Đương Đạo – 2016
 10. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải – Đương Đạo – 2016
 11. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận – Phật Di Lặc–Thrangu Rinpoche – 2016
 12. Einstein Và Đức Phật – Những Lời Nói Tương Tự – Biên tập: Thomas J.McFarlane – 2016
 13. Gương Thiền – Tây Sơn Đại Sư – Thị Giới – 2016
 14. Kinh Nhập Lăng Già – Dịch và Giảng Đương Đạo – 2016
 15. Đạo Phật Và Đời Sống – Nguyễn Thế Đăng – 2017
 16. Những Kho Tàng Từ Đỉnh Cây Tùng Xù – Padmasambhava – 2017
 17. Con Người Toàn Diện Và Tự Do – Nguyễn Thế Đăng– 2017

    72. Tìm Thấy Nhàn Nhã Và Thong Dong Trong An Vui – Longchenpa – 2017

SHARE:

Trả lời