SÁCH THIỆN TRI THỨC

SHARE:

dharmachakra

SÁCH THIỆN TRI THỨC

1- Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện –Padmasambhava
2- Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14
3- Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 24
4- Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse
5- Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul
6- Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng –Dalai Lama Thứ 14
7- Con Đường Kim Cương Thừa về Sự Tịnh Hóa – Lama Yeshe
8- Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng – Karma Thinley
9- Mật Thừa Tây Tạng – Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14
10- Những Yoga Tây Tạng về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ – Tenzin Wangyal Rinpoche
11- Những Giáo Huấn Của Gampopa – Lama Yeshe Gyamtso và Evans Wentz
12- Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm – Tulku Pema Wangyal
13- Năng Lực Chữa Lành Của Tâm – Tulku Thondup
14- Phật Tâm – Longchen Rabjam
15- Milarepa – Lobsang P. Lhalungpa
16- Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ – Chôgyam Trungpa
17- Tử Thư Tây Tạng – Chôgyam Trungpa và Francesca Fremantle
18- Nghệ Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời – Akong Tulku Rinpoche
19- Đại Ân – Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje
20- Sông Lửa Sông Nước – Taitetsu Unno
21- Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ – Nguyên Giác Phan Tấn Hải
22- Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt – H. H. Orgyen Kusum Lingpa
23- Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải – Đương Đạo
24- Những Chữ Vàng – Garab Dorje
25- Bức Thư Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra – Sakya Trizin
26- Yoga Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên – Namkhai Norbu
27- Tịnh Độ Tư Tưởng Luận – Các đại sư Tịnh Độ Trung Hoa
28- Uống Dòng Suối Núi – Milarepa
29- Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói về Chúa Jesus – Dalai Lama Thứ 14
30- Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày – Đương Đạo
31- Tánh Giác Lộ Toàn Thân – Karma Chagmé
32- Chánh Pháp Nhãn Tạng – Thiền sư Đạo Nguyên
33- Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Namkhai Norbu
34- Thực Tại Thiền – Đương Đạo
35- Sáu Yoga Của Naropa – Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin
36- Xã Hội Giác Ngộ – Chôgyam Trungpa
37- Đánh Thức Trí Thông Minh – Krisnamurti
38- Viên Ngọc Như Ý – Dilgo Khyentse
39- Chú Giải về P’howa – Chagdud Khadro
40- Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Dudjom Lingpa
41- Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma – Nguyên Hảo dịch
42- Yên Tĩnh Và Trong Sáng – Lama Mipham
43- Thấy Thẳng Nhất Tâm – Thiền sư Nhật Bản Bạt Đội (1327-1387)
44- Thiền Tập – Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch
45- Sự Nhảy Múa Ảo Diệu – Thinley Norbu
46- Kinh Duy Ma Cật Chú Giải – Đại sư Tăng Triệu
47- Đại Toàn Thiện – Dalai Lama Thứ 14
48- Sự Tu Hành Kalachakra – Glenn H. Mullin
49- Lòng Rộng Mở, Tâm Trong Sáng – Thubten Chôdron
50- Đi Vào Kim Cương Thừa – Thinley Norbu
51- Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa – Dalai Lama Thứ 14
52- Thực Hành Con Đường Bồ Tát Qua Kinh Duy Ma Cật – Đương Đạo
53- TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT –  GAMPOPA
54-  BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI- LONGCHENPA
55- NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN: NHÌN THẲNG TÂM – Khenchen Thrangu Ringpoche.
56-  VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP – Một dẫn nhập vào Đại Toàn Thiện-  Longchen Rabjampa
57-  TỰ-GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI – Palmasambhava
58-  HÀNH TRÌNH VÔ TRỤ XỨ – Chõgyam Trumpa
59-  Thực hành Kinh Kim Cương Bát Nhã – Đương Đạo
60- KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo
61- KINH VIÊN GIÁC LƯỢC GIẢNG – ĐƯƠNG ĐẠO
62- LỤC TỔ PHÁP BẢO ĐÀN KINH GIẢNG GIẢI – Đương Đạo
63- ĐI VÀO KINH HOA NGHIÊM –  NGUYỄN THẾ ĐĂNG
64- HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN – PHẬT DI LẶC – Thrangu Rinpoche
65- EINSTEIN và ĐỨC PHẬT – NHỮNG LỜI NÓI TƯƠNG TỰ – Biên tập: Thomas J. Mc Farlane
66- GƯƠNG THIỀN – TÂY SƠN ĐẠI SƯ – THỊ GIỚI
67 – NGỒI KHÔNG (Shikantaza) – Jonh Daido Loori
68 – KINH NHẬP LĂNG GIÀ – Dịch và giảng: Đương Đạo

SHARE:

Trả lời