CHỈ LỐI MẶC CHIẾU

SHARE:


NGỒI KHÔNG – Những tác phẩm thiết yếu của thực hành Thiền Chỉ Quản đả tọa,
Việt ngữ: Thiện Tri Thức, 2010 – NXB Thời Đại

1. MỤC LỤC
2. Lời nói đầu của người chủ biên
3. Vào đề: Hoằng Trí, Đạo Nguyên và nền tảng của chỉ quản đả toạ
4. CHỈ LỐI MẶC CHIẾU
5. TRAU DỒI TRƯỜNG TRỐNG KHÔNG
6. TOẠ THIỀN NGHI: NHỮNG GIỚI LUẬT CHO TỌA THIỀN
7. Fukanzengi (Phổ khuyến toạ thiền nghi)
8. TOẠ THIỀN (CHÂN): TÂM YẾU TOẠ THIỀN
9. TOẠ THIỀN DỤNG TÂM KÝ
10. CHỈ QUẢN ĐẢ TOẠ
11. ĐIỂN TOÀ GIÁO HUẤN VÀ CHỈ QUẢN ĐẢ TOẠ
12. NÓI VỀ SỰ TOÀN TÂM THỰC HÀNH ĐẠO
13. BẤT NHỊ
14. BÌNH GIẢNG VỀ PHỔ KHUYẾN TOẠ THIỀN NGHI
15. NGỒI THẾ NÀO
16. SỐNG LÀ CHỈ SỐNG VẬY THÔI
17. NGHIÊN CỨU TỰ NGÃ
18. VỀ MẶC CHIẾU
19. NAM NHẠC MÀI BÓNG MỘT VIÊN GẠCH
20. VÔ NIỆM CỦA TÀO SƠN
21. THỰC HÀNH CHỈ QUẢN ĐẢ TOẠ CỦA LÃO SƯ SUZUKI Roshi
22. MỘT ĐỒNG TIỀN MẤT TRONG DÒNG SÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG DÒNG SÔNG
23. CHỈ NGỒI
24. BẠN SẼ NGỒI VỚI TÔI CHỨ
25. TÂM VÀ CẢNH CỦA NGƯỠNG SƠN
26. NHỮNG TÁC GIẢ

Chỉ lối Mặc chiếu

 

Hoằng Trí Chính Giác(1091-1157)

Taigen Dan Leighton và Yi Wu dịch

 

Im lặng và thanh tĩnh, quên hết lời nói, cái trong sáng thanh tịnh tự nhiên hiện tiền.

Khi quán chiếu nó, nó bao la vô hạn; khi ở trong nó, người ta rõ ràng thấy biết.

Đơn độc sáng soi, cái chiếu soi này thật kỳ diệu.

Sương và trăng, sao và suối, những cây tùng phủ tuyết, mây vờn trên đỉnh núi.

Trong bóng tối nó sáng hơn, khi che đậy nó hiển lộ hơn.

Con sếu ngủ mơ trong sương tuyết. Suối mùa thu chảy xa xa.

Những kiếp vô cùng hoàn toàn trống không, mọi sự trọn vẹn là một.

Trong cái chiếu diệu này mọi thi công, hoàn thành đều biến mất.

Cái kỳ diệu này là gì? Tỉnh táo nhìn thấu suốt

Là con đường của mặc chiếu và cội nguồn của toả sáng.

Cái nhìn thấu suốt vào cái toả sáng vi diệu dệt vàng trên một khung cửi bằng ngọc bích.

Thẳng và cong nương nhau; sáng và tối tuỳ thuộc nhau.

Không dựa vào giác quan và đối tượng, chúng tương tác với nhau trong đương niệm.

Hãy uống thuốc của chánh kiến. Hãy đánh cái trống tẩm độc.

Khi chúng tương tác với nhau, giết và cứu sống đều nằm nơi bạn.

Mặc là lời tối thượng, chiếu là sự lời trả cho hết thảy.

Nói mà không bao hàm những người nghe, trả lời mà không rơi vào gắng sức.

Những sắc tướng mười phương sáng rỡ trang nghiêm và diễn nói Pháp.

Mọi đối vật xác minh cho nó, mọi người đàm luận về nó.

Đàm luận và xác minh, thảy đều đáp ứng lẫn nhau thích đáng;

Nhưng nếu chiếu mà không có mặc thì xung đột khởi ra.

Xác minh và đàm luận, thảy đều đáp ứng lẫn nhau thích đáng;

Nhưng nếu mặc mà không chiếu, tối tăm làm cho uổng phí Pháp.

Khi mặc chiếu đầy đủ, hoa sen nở, người nằm mộng tỉnh giấc

Trăm dòng suối chảy vào biển cả, ngàn dãy núi hướng về đỉnh cao nhất.

Như ngỗng thích sữa, như ong góp mật

Khi mặc chiếu đạt đến rốt ráo, tôi hiến dâng lời dạy của mình.

Lời dạy về mặc chiếu thấm từ đỉnh cao nhất xuống nền móng.

Thân là tánh Không, tay trong ấn;

Từ buổi đầu cho đến chấm dứt, những hình tướng đổi thay và muôn cái sai khác chỉ là Một Tướng.

Lạn Tương Như dâng ngọc cho vua Tần, chỉ ra vết nứt.

Đối diện với những đổi thay thì có những nguyên lý, đại dụng là vô công.

Vua ở kinh đô, tướng ngoài biên ải.

Công việc của phái chúng ta là thẳng và thật

Hãy truyền nó cho mười phương mà không mong công đức.

SHARE:

Trả lời