Lời kết của tác giả

SHARE:

VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP
Một dẫn nhập vào Đại Toàn Thiện
Longchen Rabjampa Drime Wozer với bình giảng miệng của Đức Ngài  DudjomRinpoche và Beru Khyentse Rinpoche.
Dịch, ấn hành bởi Alexander Berzin với sự cộng tác của  Sharpa Tulku và Matthew Kapstein.
THƯ VIỆN NHỮNG TÁC PHẨM VÀ TÀI LIỆU TÂY TẠNG
Việt dịch: Đương Đạo
NXB Thiện Tri Thức 2014

1. Lời nói đầu
2. Vòng Hoa Báu Bốn Pháp
3. Mở đầu
4. Chuyển hướng tâm bạn về Pháp
5. Thực hành Pháp như một Con đường
6. Tiêu trừ mê lầm trên Con đường
7. Tịnh hóa mê lầm thành tánh Giác nguyên sơ
8. Lời kết của tác giả
9. Chú thích

Lời kết của tác giả.

Lễ hội hân hoan của những phương pháp đã được phổ biến cho lợi lạc của cả chính tôi và những người khác từ những ngôi nhà tuyệt hảo của thông tuệ rộng lớn và phong phú bởi nghe, suy nghĩ và thiền định, đã được sắp xếp phù hợp với nghĩa của những kinh, tantra, và những giáo lý khẩu truyền tinh túy. Do công đức của điều này, nguyện tôi và tất cả chúng sanh san bằng ngọn núi sanh tử trong đời này và đạt đến giác ngộ an vui và vô nhiễm. Nguyện chúng ta thành Phật và hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu của chúng ta và những người khác. Và trong một xứ sở trang nghiêm bằng những núi tuyết của nghĩa sáng tỏ, nguyện mặt trời của những phẩm tính đức hạnh trắng tinh, trải khắp các phương, làm nổi bật những điểm trong kho tàng kinh điển, do đó đem lại niềm vui và đức tin cho quảng đại chúng sanh.

Công trình này, gọi là Vòng Hoa Báu Bốn Pháp, đã được hoàn thành bởi thiền giả của Thừa Vô thượng, Kunkhyen Ngazi Wangpo (1308-1363) trong một lần ngồi dưới ánh sáng của trăng pha lê thượng tuần trong căn nhà Phổ Hiền trong động “Một Đám mây Hoa” trên sườn Núi Đá Vôi. Nguyện một cơn mưa đại lạc mãi rơi xuống trong mọi hướng như trong Thời đại Hoàng kim, thỏa mãn tất cả hy vọng và ước nguyện cho mọi người.

 

SHARE:

Trả lời