Khơi Nguồn Mạch Sống

Đại sư Tinh Vân

Khỏe mạnh và trường thọ

Mọi người đều mong muốn “khỏe mạnh” và “trường thọ”. “Khỏe mạnh” là gì? Phàm những gì

Q.H

Hạnh nhẫn nhục

Hạnh nhẫn nhục vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong tu hành.

Krishnamurti

BỜ BÊN KIA

Ngày 12/9/1961Một thành phố dù đẹp đẽ đến đâu cũng không là một nơi chốn