Tháng Chín 1, 2021

Thích Nữ Nhuận Bình

HÃY SỐNG NHƯ ĐẤT

Nếu chúng ta học được cách trải lòng, tự mình biết bé lại, biết nhẫn

Thích Thông Phương

THIỀN BỆNH

Thiền vốn không bệnh, có bệnh sao gọi là thiền? Tuy nhiên, do người thực hành

Chuông khuya

Chuông khuya Nhac sĩ Phi Long (Thích Viên Giác) Ca sĩ Mỹ Lệ