Tháng Mười 24, 2014

(Sưu tầm)

CÁC CÂU DANH NGÔN

TÌNH YÊU     Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn   (T.Augustinô).   Sức