Ven THUBTEN CHODRON

Ven THUBTEN CHODRON

TÌNH ÁI

(Trích trong Thuần Hóa Tâm Hồn của Ven, Thubten Chodron ) Thích Minh Thành biên

Ven THUBTEN CHODRON

VỊ ĐẠO SƯ TÂM LINH

Một số người băn khoăn vì không biết có cần thiết phải có một vị