Tenzin Gyatso

Tenzin Gyatso

NGHIỆP

Karma, nghiệp có nghĩa là “hành động”. Nó hoạt động theo ba mặt : thân,

Tenzin Gyatso

CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

Bây giờ tôi muốn nói với các bạn về con đường giác ngộ theo Ba

Tenzin Gyatso

QUYỀN HẠNH PHÚC

Thế hệ hiện đại biết đến một sự phát triển lớn lao, đặc biệt trên

Tenzin Gyatso

THỰC HÀNH TÂM VỊ THA

(TG&DT) – Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển lòng