Ni Sư Ayya Khema

Ni Sư Ayya Khema

BIẾT CHẤP NHẬN MÌNH

Một hành động sai lầm nữa là tự dằn vặt mình vì những lỗi lầm

Ni Sư Ayya Khema

BỐN HỈ LẠC

Tất cả chúng ta đều kiếm tìm hạnh phúc, nhưng rất ít người bắt được.