Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy

KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ (Dhammapada Sutra) được coi là Kinh Lời Vàng, là cuốn kinh chọn