Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti

SỰ THẬT VỀ TÌNH YÊU

Dù bạn không nói: “Tôi yêu cả thế giới” nhưng khi biết cách yêu một