Hoang Phong

Hoang Phong

TÌM HIỂU THƠ THIỀN NHẬT BẢN

Thơ thiền Nhật bản là cả một thế giới thi ca độc đáo, tiêu biểu cho tư tưởng và chủ trương tu tập của thiền học Zen, …