Hòa thượng WALPOLA RAHULA

Hòa thượng WALPOLA RAHULA

Lý thuyết Vô ngã

VÔ NGÃ (ANATTA) Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái