Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm