Hòa Thượng Thanh Từ

Hòa Thượng Thanh Từ

THỰC HÀNH SỐNG KHOAN DUNG

Hãy thực tập tâm ta rộng lớn như đại dương. Đại dương cũng rộng lớn,

Hòa Thượng Thanh Từ

KIẾN TÁNH KHỞI TU

Ðem giáo pháp cứu cánh dạy cho người tức thời thấy đạo, đạt lý vô

Hòa Thượng Thanh Từ

NGUỒN AN LẠC

Hòa thượng Thích Thanh Từ Thường Chiếu, PL 2545 – TL 2001MỘT CHỮ XẢGiảng tại