Ajahn Brahm

Ajahn Brahm

TẠO RA HẠNH PHÚC

Không lo lắng Buông bỏ “người điều khiển”, tiếp xúc nhiều hơn với giây phút