Ca khúc: Vui thay Phật ra đời

Ca khúc: Vui thay Phật ra đời
Sáng tác: Ngộ Anh Kiệt
Trình bày: Ca sĩ Hoàng Yến