Bài viết song ngữ

Samadhi Movie

Samadhi Movie, 2017 – Part 1 – “Maya, the Illusion of the Self” Tùy chỉnh 

Yoga là gì?

Từ yoga theo nghĩa đen có nghĩa là “sự hợp nhất” hay “kết hợp”. Hơn

Emptiness

Emptiness Traditionally, one of the words that describes the basis of who and what we

THIỀN – ZEN

Thiền không phải là một tôn giáo, một học thuyết hay một quan niệm thuộc về tri thức. Thiền cũng không