TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THẾ ĐĂNG VỀ KHAI THỊ NGỘ NHẬP

Nguyễn Thế Đăng

Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG

Tác giả: Nguyễn Thế Đăng Cuộc đời con người bị giới hạn giữa hai đầu sanh và chết. Cuộc đời giới

Nguyễn Thế Đăng

Hòa bình trong năm giới

Hòa bình trong năm giới Lịch sử loài người luôn luôn có chiến tranh, đến

Nguyễn Thế Đăng

Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc Tất cả mọi loài sống là để đi tìm hạnh phúc.

Nguyễn Thế Đăng

Ý thức về tội lỗi

Ý thức về tội lỗi Có điều chắc chắn là làm người, ai cũng có