Tháng Mười Hai 2, 2015

Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu Trước hết, tôi muốn được cám ơn Namkhai Norbu Rinpoche, người trước