(Sưu tầm)

TÌNH MẸ

Có một lần đứa con trai đã học đại học không nhịn được nữa liền

TRI ÂN THẦY

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp