KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG – NHẪN TẾ THIỀN SƯ (Thubten Osall Lama)

SHARE:

PHẦN 1/13 – KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG Việt dịch: NHẪN TẾ THIỀN SƯ (Thubten Osall Lama) Nội dung bằng văn bản: https://www.facebook.com/votuthienthu… Danh sách phát trọn bộ KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG https://www.youtube.com/watch?v=e5qP5…

Đây là bộ luận về Kinh Thủ Lăng Nghiêm hay nhất từ trước tới nay. Bộ luận này dùng rất nhiều Công Án Thiền của Tổ sư (Ghi trong Truyền Đăng Lục) để làm rõ nghĩa Kinh . Từ đây cho hành giả thấy rằng, cơ xảo mà các Tổ sư Thiền Tông đã dùng để đốn ngộ không ra ngoài những gì Phật đã dùng để độ chúng, sự chứng ngộ của của người tu hành (từ sơ phát tâm cho đến giác ngộ giải thoát) từ trước tới nay đều có ở trong bộ Kinh Lăng Nghiêm này, làm tăng thêm niềm tin cho người tu Thiền, Đốn Ngộ…

MỤC LỤC PHẦN 1/13

– Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông.

– Lời Nói Đầu.

– Tiểu Sử Ngài Thubten Osall Lama.

Phần Thứ I: Phần Tựa.

· Duyên Khởi Của Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông.

· Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông.

· Tựa Chung.

. Duyên Khởi Của Kinh.

SHARE:

Trả lời