TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC GIẢNG GIẢI – HT Thích Thanh Từ

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC GIẢNG GIẢI  

 Nguyên tác: HT Thích Thanh Từ

Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Kiều Hạnh

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay