– THẦN CHÚ VAJRASATTVA(THẦN CHÚ TRĂM ÂM)

THẦN CHÚ VAJRASATTVA

Trì Tụng: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
    Khong tim thay