PHÁT TÂM BỒ ĐỀ – Đại sư Rlbur Rinpoche

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ  

 

Tác giả: Đại sư Rlbur Rinpoche  

 

DịchViệt: Hồng Như Thubten Munsel  

Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh  

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

 
    Khong tim thay