NIỆM PHẬT THẬP YẾU – Tác giả: HT Thích Thiền Tâm

NIỆM PHẬT THẬP YẾU

 Tác giả: HT Thích Thiền Tâm

Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Đức Uy, Thanh Thuyết

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay