NHẬP HẠNH BỒ TÁT – Tôn Giả Tịch Thiên

NHẬP HẠNH BỒ TÁT 

Nguyên tác: Tôn Giả Tịch Thiên

Việt Dịch: Nguyễn Hiển

Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Kiều Hạnh

 

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay