NỀN TẢNG PHẬT HỌC THIÊN THAI TÔNG Biên soạn: Paul L. Swanson

NỀN TẢNG PHẬT HỌC THIÊN THAI TÔNG

Biên soạn: Paul L. Swanson

Dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Diễn đọc: Tuấn Anh, Chiếu Thành, Kiều Hạnh

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay