Kinh Pháp Cú Thí Dụ- Thích Thiện Phát dịch

Nguyên Tác : Kinh Pháp Cú Thí Dụ

  Thích Thiện Phát dịch   Diễn Đọc: Cư Sĩ Minh Huệ -  Thientrithuc.vn
    Khong tim thay