KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ – Tác giả: Patrul Rinpoche

KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ

Tác giả: Patrul Rinpoche

Dịch Việt: An Phong và Đương Đạo

Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh

Trung Tâm DIỆU PHÁP ÂM

    Khong tim thay