Phim + Video pháp thoại

 • Khoa học nói gì về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca (bản đẹp)

  Khoa học nói gì về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca (bản đẹp)
 • Thần chú của Đức Phật Dược Sư ( (Buddhist Chants: Music For Contemplation & Reflection)

  Thần chú của Đức Phật Dược Sư ( (Buddhist Chants: Music For Contemplation & Reflection)
 • Om Mani Padme Hum (Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú) (Tiếng Phạn) (Rất Hay)

  Om Mani Padme Hum (Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú) (Tiếng Phạn) (Rất Hay)
 • CHÚ ĐẠI BI – 藏传大悲咒( TIẾNG PHẠN ) 10 biến

  CHÚ ĐẠI BI – 藏传大悲咒( TIẾNG PHẠN ) 10 biến
 • Nhạc “Chú Đại Bi” (Có Chữ, Tiếng Phạn) (HD) (Trì 21 Lần) (Rất Hay)

  Nhạc “Chú Đại Bi” (Có Chữ, Tiếng Phạn) (HD) (Trì 21 Lần) (Rất Hay)
 • Tuyển Tập Nhạc Thiền Phật Giáo Hay NHất

  Tuyển Tập Nhạc Thiền Phật Giáo Hay NHất
 • Lục Tổ Huệ Năng – Thuyết minh – Full duy nhất 1 tập

  Lục Tổ Huệ Năng – Thuyết minh – Full duy nhất 1 tập
 • Phim Truyện Phật Giáo Trưởng Lão Hư Vân – Trăm Năm Hành Đạo Tập 1/20

  Phim Truyện Phật Giáo Trưởng Lão Hư Vân – Trăm Năm Hành Đạo Tập 1/20
 • Phim Zen – phim Phật giáo về Thiền Sư Đạo Nguyên

  Phim Zen – phim Phật giáo về Thiền Sư Đạo Nguyên
  Tập phim nói về Thiền sư Nhật Dōgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253), cũng thường được gọi là Eihei Dōgen, là vị tổ sáng lập tông Tào Động (Nh: Sōtō) tại Nhật.
« 1 2 3 4