Những tư thế căn bản của Thân và Tâm

 1. MỞ ĐẦU
 2. PHẦN MỘT : NHỮNG SƠ BỘ
 3. Quy y, Lễ lạy và Bồ đề tâm
 4. Thiền định Vajrasattva
 5. Cúng dường Mạn đà la
 6. Guru Yoga
 7. Cái Chết và Vô Thường
 8. Nghiệp và Luật Nhân Quả
 9. Những Tai Hại của Sanh Tử
 10. Sự Quí Giá Được Tái Sanh Làm Người
 11. Điều Kiện Nguyên Nhân Cho Thành Công
 12. Điều Kiện Chính Yếu
 13. Điều Kiện Khách Quan
 14. Điều Kiện Trực Tiếp
 15. PHẦN HAI : THIỀN ĐỊNH
 16. Những tư thế căn bản của Thân và Tâm
 17. Chú tâm trên một Đối tượng Thấy
 18. Những Đối tượng Giác quan khác
 19. Trừ bỏ Hôn trầm và Xao động
 20. Chú tâm Không Đối tượng
 21. Chú tâm vào Hơi thở và Ba giai đoạn An định Tâm thức
 22. Loại bỏ Siết chặt và Buông lỏng
 23. Trạng thái Định tâm thực sự và Ba Ân điển
 24. PHẦN BA : THIỀN QUÁN (QUÁN CHIẾU)
 25. Nhìn vào Tâm an định
 26. Nhìn vào Tâm chuyễn động hay khởi tưởng
 27. Nhìn vào Tâm phản chiếu những hình tướng và vào Tâm trong tương quan với Thân
 28. Nhìn vào cùng lúc Tâm an định và Tâm chuyễn động
 29. Nhận ra Bản tánh của Tâm an định
 30. Nhận ra Bản tánh của Tâm chuyễn động hay Tâm nghĩ tưởng
 31. Nhận ra Bản tánh của Tâm phản chiếu cảnh vật và của Tâm trong liên hệ với Thân
 32. Nhận ra cùng lúc Bản tánh của Tâm an định và Tâm chuyễn động
 33. PHẦN BỐN : NÂNG CẤP SỰ THỰC HÀNH CỦA CON
 34. Phối hợp Đại Ấn với những Thực hành khác và Bốn hoạt động
 35. Năm tà kiến, Ba thiện xảo và Bốn thân Phật
 36. Ba chỗ con có thể lạc và Bốn chỗ con có thể mất tánh Không
 37. Những Điểm nguy hiểm nơi sự vật có thể khởi lên như kẻ thù và những nhiễu loạn khác
 38. Những Lợi Lạc của những thực hành và những giai đoạn và những con đường theo Đại Ấn
 39. Những định nghĩa kết thúc
 40. LỜI CHÚ CỦA TÁC GIẢ

NHỮNG TƯ THẾ CĂN BẢN 
CỦA THÂN VÀ TÂM

Phần chính của thực hành chia làm hai : thiền định (định, chỉ, samatha, zhi-na) và thiền quán (huệ, quán, vipasyana, lhag-thong). Thiền định là như sau.

Nói chung có nhiều phương pháp để khai triển tập trung nhất tâm (samadhi, ting-nge-dzin) nhưng nếu con biết một phương pháp căn bản thì những chướng ngại và nhiễu loạn sẽ không xảy ra và con sẽ khai triển một cách không cố gắng những kinh nghiệm và những huệ quán vào tánh giác bổn nguyên, thoát khỏi mọi lỗi lầm liên quan đến định tâm và quán chiếu.

Những chỉ dạy về tư thế thiền của Tỳ Lô Giá Na là một phương pháp nhằm khai triển tập trung nhất tâm cho hai giai đoạn phát triển và thành tựu của anuttara-yoga tantra, và một kinh nghiệm vô niệm không cố gắng của lạc và sáng tỏ. Bởi thế người mới học cần nương dựa vào điểm thiết yếu này là tư thế của thân.

Để kiểm soát năng lực đi xuống, hai chân con phải ở trong tư thế kim cương hoặc tư thế xếp chân của người bình thường. Để đem những khí-năng lực của địa đại của thân vào kinh mạch trung ương, hãy thẳng xương sống như một cây thương. Để đưa những khí-năng lực của thủy đại vào kinh mạch trung ương, hãy đặt hai tay ngang dưới rốn trong ấn đại định và hai vai thẳng. Để đưa những khí-năng lực của hỏa đại vào kinh mạch trung ương, hãy giữ cổ hơi cong như cái móc. Để đưa khí-năng lực của phong đại vào kinh mạch trung ương, mắt không mở lớn hoặc nhắm hẳn, mà nhìn vào đầu sống mũi. Lưỡi và môi để tự nhiên, thư giãn hay lưỡi đụng vào vòm họng.

Định tâm hay an định là một giai đoạn an lạc của tập trung nhất tâm thoát khỏi tư tưởng và không có năm chướng ngại hôn trầm, xáo động, mù mờ, buồn ngủ và cũ chán. Nó có thể đạt được bằng nhiều phương pháp : chú tâm vào một vật hoặc không vật nào cả, hay một tư tưởng như quán Bốn Tâm Vô Lượng, trong trường hợp này thoát khỏi tư tưởng là thoát khỏi tư tưởng lan man. Không có tư tưởng không phải là tâm trống rỗng vô ký, và nó cần thiết cho mọi thực hành, đặc biệt là những thực hành tantra tối thượng, anuttarayoga.

Theo những giáo lý tantra, tâm và khí mà tâm cỡi lên là không thể tách lìa. Nếu khí-năng lực (prana, lung) được dẫn vào kinh để lưu chuyển đúng đường, tâm thức sẽ được trụ ; nhưng khi khí chạy lung tung thì tâm thức cũng thế. Những khí này chạy qua những kinh mạch (nadi, tza), những kinh mạch chính là kinh trung ương, kinh mạch phải và trái, chạy song song và hơi phía trước xương sống. Bình thường những khí chỉ đi qua kinh mạch phải và trái, và theo cách đó khí hoạt động như phương tiện chuyên chở cho những vọng tưởng. Tuy nhiên, những vọng tưởng ấy dừng lại khi khí chuyên chở chúng không hoạt động theo cách đó nữa mà được dẫn vào kinh mạch trung ương. Bởi thế nếu thân bạn thẳng và trong tư thế đúng, những khí cũng sẽ ở trong vị trí đúng. Bấy giờ những khí có thể chảy tự do nhờ vậy và khi được dẫn vào kinh một cách đúng đắn, tâm thức bạn sẽ hoàn toàn tập chú. Vì lý do này tư thế Tỳ Lô Giá Na là căn bản.

Có nhiều cách xếp loại các khí. Theo “Sáu Yoga của Naropa”, có năm loại khí chánh : (1) đi xuống, kiểm soát sự thải bỏ và giữ lại những chất cặn bã qua hai cửa dưới. (2) đi lên, kiểm soát sự nuốt, nói và những hoạt động khác của cổ họng. (3) duy trì đời sống. (4) làm quân bình, để tiêu hóa và tách chất cặn bã. (5) khắp thân, động lực cho mọi hoạt động. Một cách xếp loại khác là các khí phối hợp với đất, nước, lửa, gió và không. Trong bản văn này, cả hai hệ thống được trộn lẫn và những điểm của tư thế Tỳ Lô Giá Na nhằm dẫn vào kinh các khí đó.

Tư thế kim cương là hai chân khoanh tréo, bàn chân nằm trên đùi chân kia. Ấn đại định của tay là để hai tay trong lòng, bàn tay ngửa lên, tay trái dưới tay phải, ngón tay cái chạm nhau. Có một cái gối để dưới mông thì rất ích lợi.

Với thân con trong tư thế căn bản, nhiều lợi lạc của một trạng thái vô niệm… sẽ hiện ra một khi con đã tự nhiên làm sạch mình khỏi khuynh hướng chạy theo những dòng tư tưởng. Nhưng thậm chí chỉ giữ thân trong tư thế căn bản này, thân và tâm con sẽ trở thành an lạc và bình lặng. Bởi thế giữ mình chớ quá chặt hay căng thẳng, trước hết tống xuất hết không khí ra và rồi giữ hơi thở tự nhiên không cưỡng ép.

Khi thở không khí ra, hãy cảm nhận bạn đang thở ra những lầm lỗi và phóng dật. Trước hết hãy thực hành tỉnh giác một số hơi thở và khi bạn đã bình an, không cần chú tâm vào hơi thở nữa.

Con hãy làm mới lại trí nhớ một ít về những sơ bộ và rồi không lưu tâm đến những việc làm trong quá khứ hay nghĩ đến tương lai hay cái gì đang làm bây giờ. Hãy để tâm an, không nhận lấy hay chối bỏ, trong một trạng thái tự nhiên, thông suốt của bây giờ và ở đây (cái hiện tiền), trong đó con không tạo tác ra những dạng hiểu biết thông thường về khoảnh khắc hiện tại. Do làm như vậy, tâm con trở nên mềm dẻo và con có thể khai triển tập trung nhất tâm. Vì những tư thế căn bản này của thân và tâm là nền tảng cho tham thiền, con cần nỗ lực thực hành chúng. Đây là điểm thứ nhất cho thiền định.

Điều hướng nội dung<< PHẦN HAI : THIỀN ĐỊNHChú tâm trên một Đối tượng Thấy >>
Chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của bạn:
 •  
 •  


Để lại một phản hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị công khai.


*