TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI - MAYA YOGA - LONGCHENPA - Keith Dowman kết tập và bình giảng - Nhà xuất bản Vajra, 2010 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI – MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng – Nhà xuất bản Vajra, 2010 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất Để hiểu sự phát hiện hoàn hảo của chư Phật nghĩa là gì rằng mọi kinh nghiệm của chúng ta có hai chiều kích của ảo ảnh huyễn thuật, tôi chiết tinh ở đây phương thuốc của kinh, tantra và giáo huấn khẩu truyền. Hãy nghe khi tôi tiết lộ nó cho bạn trong ánh sáng của kinh nghiệm cá nhân.   Trong không gian trống không (...) Xem tiếp

Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai Lại nữa, chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói: rằng trong tính không chất thể trống rỗng của chúng mọi tình huống đều giống như một trình diễn huyễn thuật. Lại nữa, hãy nghe khi tôi kể lại kinh nghiệm cá nhân theo nghĩa tâm yếu của các kinh, tantra và giáo huấn khẩu truyền.   Như tánh giác nguyên sơ sanh (...) Xem tiếp

Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba Lại nữa, chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói rằng tất cả mọi kinh nghiệm của chúng ta giống như ảo ảnh thị giác. Hãy nghe sự làm sáng tỏ tuyên bố này.   Cũng như ảo ảnh thị giác phát sanh từ một màu sắc hay hình dạng do năng lực của mê lầm dẫn xuất từ nghiệp ảo ảnh thị giác của sanh tử, (...) Xem tiếp

Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói mọi kinh nghiệm thì giống như ảo ảnh. Bây giờ hãy nghe tôi làm sáng tỏ chân lý này.   Như hơi nóng của một ngày mùa hè một ảo ảnh, một ốc đảo có nước, lởn vởn trên sa mạc, thế nên qua thói quen mạnh mẽ của sự nhân cách hóa cái tâm như là tự ngã phóng xuất như ảo (...) Xem tiếp

Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói mọi kinh nghiệm giống như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước và ở đây tôi giải thích điều đó để bạn chứng ngộ nó trực tiếp.   Trong hồ trong suốt sâu thẳm của bản tánh của tâm có những hình ảnh sáng của tính tự phát, sanh khởi (...) Xem tiếp

Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu Hơn nữa, chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói rằng mọi kinh nghiệm giống như tiếng vang. Hãy nghe tôi soi sáng nghĩa ấy.   Giống như một tiếng nói vang vọng từ những lời được nói ở một vách núi mọi hoàn cảnh đều không có chất thể hay tự ngã; chúng ta nhận biết chúng rõ ràng là không thật.   Ngay lúc (...) Xem tiếp

Thành Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Thành Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói rằng mọi kinh nghiệm giống như một thành phố của càn thát bà. Hãy nghe tôi làm sáng tỏ nghĩa cho bạn để bạn tự quen thuộc với nó.   Trong bầu trời của tịnh quang bổn nguyên, một cái nhìn thấy, một thành phố tưởng tượng của tự phát đáp ứng hoàn hảo, trụ (...) Xem tiếp

Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói rằng mọi kinh nghiệm giống như những xuất hiện, những hiện hình. Một lần nữa, hãy nghe sự soi sáng của tôi với chân lý này.   Trong không gian của tịnh quang, khuôn mặt bổn nguyên của chúng ta, từ niềm tin vô minh vào chất thể, linh hồn hay tự ngã, những xuất hiện như (...) Xem tiếp

Những Đoạn Kết Luận

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Những Đoạn Kết Luận Để giải thích những giáo lý của chư Phật về tám minh họa của ảo ảnh huyễn thuật tôi đã gom góp thần dược của kinh, tantra và giáo huấn truyền miệng và diễn đạt chúng như những tia sáng mặt trời vô nhiễm.   Qua công đức ấy nguyện tất cả chúng sanh không trừ ai tri giác mọi hoàn cảnh là thoáng qua như huyễn không nguồn (...) Xem tiếp

PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21

17.08.2017 // 0 phản hồi //

PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21 Một Nagarjuna hiện đại chắc chắn sẽ gồm chiếu bóng như một tương tự của maya thống nhất sanh tử và niết bàn này. Có lẽ ngài sẽ gồm toàn ảnh (hologram) như một tương tự khác. Một Longchenpa hiện đại sẽ tạo những thơ kệ tinh tế kết buộc những tương tự vào kinh nghiệm thực tại của (...) Xem tiếp

Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín Chư Phật trong trí huệ của các ngài sẽ nói rằng tất cả kinh nghiệm của chúng ta giống như một phim chiếu. Hãy lại nghe sự soi sáng về chân lý này.   Bản tánh của tâm giống như một phim chiếu bóng, phim và màn hình không thể phân chia. Chiếu bóng là ảo ảnh huyễn thuật, maya mê lầm tạo nên thế giới chúng ta, một (...) Xem tiếp

Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười Chư Phật trong trí huệ của các ngài sẽ nói rằng tất cả kinh nghiệm của chúng ta giống như một toàn ảnh. Hãy lại nghe sự soi sáng chân lý này.   Như một toàn ảnh thấy được nhưng không chất thể cũng vậy ảo ảnh huyễn thuật thì vắng mặt nhưng hiển lộ; mọi kinh nghiệm của chúng ta là ảo ảnh không chất thể, maya (...) Xem tiếp

PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG

17.08.2017 // 0 phản hồi //

PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG Dễ dàng suy luận từ phong cách bền bỉ của văn xuôi và thơ ca của Longchenpa rằng ngài đã sáng tác những tác phẩm trong tháp ngà của một học viện tu viện tiện nghi, có lẽ có những thị giả hầu hạ, thỉnh thoảng có những đồng nghiệp đến thăm trong sự ngưỡng mộ công trình như tháp báu của ngài. Một quan kiến như vậy (...) Xem tiếp

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

17.08.2017 // 0 phản hồi //

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC  Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện–Padmasambhava – 1998 Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 – 1998 Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14 – 1999 Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse – 1999 Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo (...) Xem tiếp
1 2