TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI - MAYA YOGA - LONGCHENPA - Keith Dowman kết tập và bình giảng - Nhà xuất bản Vajra, 2010 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI – MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng – Nhà xuất bản Vajra, 2010 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

MỤC LỤC

17.08.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC Dẫn Nhập. 1 Tìm Thấy Nhàn Nhã Và Thong Dong Trong An Vui 47 Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất 49 Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai 61 Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba. 73 Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư. 79 Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm   83 Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu. 91 Thành Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy. 97 Xuất (...) Xem tiếp

DẪN NHẬP

17.08.2017 // 0 phản hồi //

DẪN NHẬP Đảnh lễ Guru Rinpoche và Vajra Dakini! Kính tặng Tiến Sĩ Herbert Guenter   Chúng ta nghĩ đến chìa khóa, mỗi người trong ngục tù của mình Khi nghĩ đến chìa khóa, mỗi người xác lập một ngục tù. T.S Eliot, Đất hoang   Chúng ta sẽ không ngừng dò tìm, khám phá Và chỗ chấm dứt của mọi dò tìm khám phá Sẽ được đạt đến nơi chỗ chúng ta (...) Xem tiếp

Maya và những Phương diện của nó

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Maya và những Phương diện của nó Bấy giờ, trước hết chúng ta hãy nhìn kĩ vào ý niệm Maya của Longchenpa. Trong những câu đầu tiên của tác phẩm, trong chương về giấc mộng, maya gồm hai phương diện. Thứ nhất là maya vô nhiễm căn bản, nó là trạng thái hiện thể tự nhiên, bổn nguyên của chúng ta. Nó là Maya bất nhị của tánh giác tự soi chiếu của chúng (...) Xem tiếp

Cái Thật và cái Đúng

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Cái Thật và cái Đúng Chính một khuynh hướng nghiệp căn bản của con người khiến chúng ta thường quan niệm trường kinh nghiệm của chúng ta là thật và đúng. Chúng ta tin vào thực tại của thế giới khách quan bên ngoài và thế giới chủ quan bên trong của chúng ta. Chắc hẳn một trong những mục tiêu của Longchenpa trong Tìm thấy Nhàn nhã và Thong dong trong An vui (...) Xem tiếp

Maya Yoga như là Atiyoga

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Maya Yoga như là Atiyoga Thứ nhất, để nhận biết thực tại của sự giải thoát khỏi thế giới nhị nguyên có một cần thiết ban đầu là thấu biết rằng chúng ta đang bị mắc vào đó. Nhưng bản thân sự nhận biết nhị nguyên này là một cánh cửa từ thế giới tương đối vào tính bất nhị – từ maya bị nhiễm ô vào maya vô nhiễm. Sự nhận biết này (...) Xem tiếp

Tám Tương Tự

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Tám Tương Tự Bản văn chia thành tám chương, mỗi chương xử lý một trong tám tương tự, kết luận toàn bộ với những câu kệ hồi hướng. Mỗi chương chia thành những phân đoạn của Cái Thấy và Thiền Định. Những phần trong những phân đoạn của Cái Thấy và Thiền Định được ấn định trong bản dịch bởi những hàng để trống. Phần về cái thấy trong (...) Xem tiếp

Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất Chương thứ nhất giới thiệu cái thấy, thiền định và quả của maya yoga. Phần đoạn ngắn về Cái Thấy đưa vào ý niệm căn bản của maya như hai mặt, maya vô nhiễm và maya bị khái niệm hóa, và rồi phân biệt sự đánh mất bên trong tánh giác và vô minh của những dựng lập cấu trúc và khái niệm thuộc trí năng. Những lời (...) Xem tiếp

Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai. Cần ghi nhận rằng ‘màn huyễn thuật’ có thể có hai nghĩa theo nhấn mạnh chỗ nào. Một màn huyễn thuật là một xe nhỏ của người làm nghề huyễn thuật. Một màn huyễn thuật là một sự phô diễn huyễn thuật, trong trường hợp của chúng ta là một phô diễn của maya khắp các giác quan và nhiều chiều. Cái trước là (...) Xem tiếp

Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba Cần phân biệt rõ giữa ảo ảnh thị giác và ảo giác. Một ảo ảnh thị giác có từ một đối tượng thị giác được giải thích sai bởi con mắt và trí năng, như một miếng vải đen treo trên xà nhà mà lầm là một con dơi. Một ảo giác là một phóng chiếu của tâm thức độc lập với cái bên ngoài nào. Nó được minh (...) Xem tiếp

Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư Trong nghiên cứu về ảo ảnh, Longchenpa khám phá minh họa tốt nhất của maya là vắng mặt nhưng hiển hiện, không hiện hữu nhưng thấy được. Tuy nhiên, vừa lúc tâm lý trí trượt chân và dừng lại, tan biến trong tri giác của ảo ảnh nghịch lý, nhìn thẳng vào maya ô nhiễm như mê lầm tưởng tượng tâm bèn được trở lại trạng (...) Xem tiếp

Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm Maya thì giống như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước, hay giống như một phản chiếu trong một tấm gương. Maya không phải là một phản chiếu của một vật hiện hữu tách biệt. Trong tương tự nổi tiếng khác được atiyoga gợi ra, ảo ảnh giác quan giống như quang phổ cầu vồng do khúc xạ (...) Xem tiếp

Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu Trong quan kiến Dzogchen Longchenpa dùng tương tự của tiếng vang để gợi ra bản tánh của tâm trong mọi kinh nghiệm, trong mọi sự cố. Không phải tri giác về sự nghe được nghiên cứu ở đây mà là sự tương tự của tiếng vang với mọi kinh nghiệm giác quan, khi nó không có chất thể và trống không, không có nguồn gốc rõ ràng, (...) Xem tiếp

Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy Thành phố của các càn thát bà là một xứ huyền thoại. Thành Càn thát bà là một cái nhìn thấy được phóng ra bên ngoài trong bầu trời. Như một cái nhìn thấy bên trong nó là một giấc mộng ban ngày hay một chuyện hão huyền; ở bên ngoài nó là những lâu đài trong không khí, xứ sở trong mây, xứ sở huyền (...) Xem tiếp

Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám Longchenpa giả định rằng đọc giả của ngài đã quen với những xuất hiện hay những hiện hình, trong đời họ, hoặc hồn ma, những thần địa phương, hay những nhìn thấy những bổn tôn Phật và vân vân. Sự nhìn thấy xuất hiện như vậy là phần của văn hóa tôn giáo Tây Tạng. Văn hóa Tây phương duy vật của chúng ta có khuynh (...) Xem tiếp

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI

17.08.2017 // 0 phản hồi //

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI Đảnh lễ Vajrasattva! Trong không gian nơi mọi kinh nghiệm trú ngụ trong tiềm năng, đột khởi một trò phô diễn vĩ đại của tánh giác và như huyễn bất nhị, tính tự phát bổn nguyên của bản tánh của tâm chúng ta ngự trị không phân lìa khỏi nó, bất động, chúng tôi xin lễ (...) Xem tiếp
1 2