KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ - Dilgo KHYENTSE – Việt dịch: An Phong và Đương Đạo – Thiện Tri Thức, 2000

Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ- Dilgo KHYENTSE – Việt dịch: An Phong và Đương Đạo – Thiện Tri Thức, 2000

LỜI MỞ ĐẦU CỦA DALAI LAMA

02.11.2015 // 0 phản hồi //

LỜI MỞ ĐẦU Tôi sung sướng biết rằng bản dịch này về một giải thích ứng khẩu sâu xa do Kyabje Khyentse Dorje Chang về tác phẩm Thog mtha bar gsum du dge ba’i tam của Za Patrul Rinpoche đã được ấn hành dưới tiêu đề : Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ. Kyabje Khyentse Dorje Chang là vị trưởng phái của dòng phái Cổ Truyền. Za Patrul Rinpoche, Jigme Chokyi Wangpo, là (...) Xem tiếp

LỜI NÓI ĐẦU CỦA NHỮNG DỊCH GIẢ

02.11.2015 // 0 phản hồi //

LỜI NÓI ĐẦU CỦA NHỮNG DỊCH GIẢ Trong cuốn sách này, hai đại sư của thế kỷ mười chín và thế kỷ hai mươi trình bày toàn bộ con đường Phật giáo, bắt đầu từ động lực căn bản nhất và kết thúc trong kinh nghiệm trực tiếp về thực tại tuyệt đối vượt khỏi sự nắm bắt của tâm thức ý niệm. Bản văn gốc là một bài thơ dài viết vào cuối (...) Xem tiếp

LỜI CÁM ƠN CỦA NHỮNG DỊCH GIẢ

02.11.2015 // 0 phản hồi //

LỜI CÁM ƠN CỦA NHỮNG DỊCH GIẢ Thuận theo mệnh lệnh tôn quý của Đức Dalai Lama thứ mười bốn và của Thượng Tọa Doboom Rinpoche, đức Dilgo Khyentse Rinpoche đã ban cho những lời dạy này ở Nhà Tây Tạng, Tân Delhi, vào tháng Hai năm 1984. Về sau, trong dịp trì tụng một trăm triệu thần chú manÏi vào tháng Tư năm 1986 ở Tu viện Shechen Tennyi Dangyeling xứ Nepal, (...) Xem tiếp

DẪN NHẬP

02.11.2015 // 0 phản hồi //

DẪN NHẬP Động Cơ Chân Chánh để Nhận Lãnh và Nghiên Cứu những Lời Dạy Tất cả vô số chúng sanh khắp pháp giới, mỗi một ai, dầu xuống đến con côn trùng bé nhất, đều chỉ muốn được hạnh phúc và không khổ đau. Nhưng không ai trong họ hiểu rằng trong cuộc tìm cầu hạnh phúc của họ, hạnh phúc chỉ đến từ hành động tốt ; và không ai trong họ (...) Xem tiếp

KÍNH LỄ

02.11.2015 // 0 phản hồi //

NHỮNG BÀI KỆ MỞ ĐẦU Kính lễ Bản văn mở đầu với sự kính lễ : NAMO LOKESHVARAYA Câu tiếng Sanskrit này nghĩa là “Con kính lễ Bậc Tối Cao của Vũ Trụ”, chỉ Đại Bồ tát Quán Thế Âm, hay Chenrezi. Đại bi khắp vũ trụ của Quán Thế Âm bao trùm mọi chúng sanh, từ người bình thường đến vua chúa, từ Thanh Văn và Bích Chi Phật đến Bồ tát trong mười (...) Xem tiếp

ĐỘNG LỰC CỦA TÁC GIẢ TRONG VIỆC BIÊN SOẠN BẢN VĂN NÀY

02.11.2015 // 0 phản hồi //

Động lực của Tác Giả trong việc  Biên Soạn Bản Văn Này Bởi vì chính Patrul Rinpoche xem Tam Bảo là vị thầy tối thượng của mình, tâm ngài hoàn toàn thấm nhuần Pháp, và ngài sống một cuộc đời hoàn toàn thanh tịnh. Bởi thế những lời dạy của ngài hoàn toàn thanh tịnh và xác thực, và bản văn này ngài tạo ra từ lòng bi tròn đầy, không chút kiêu căng (...) Xem tiếp

PHẦN MỘT – NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM THỜI ĐẠI SUY THOÁI CỦA CHÚNG TA

03.11.2015 // 0 phản hồi //

Đã kính lễ Tam Bảo, Patrul Rinpoche bắt đầu phần thứ nhất của bản văn : 4. Bậc Rishi Chân Thật, Munindra, trời của những loài trời, Đã đạt đến cái chân thật qua con đường chân thật, Và chỉ bày con đường chân thật và tuyệt hảo này cho người khác. Đấy không phải là lý do Ngài được biết như là bậc Rishi Chân Thật sao ? Trong thời cổ ở Ấn (...) Xem tiếp

QUY Y

03.11.2015 // 0 phản hồi //

Quy y PHẦN HAI.  CÁI THẤY, THIỀN ĐỊNH VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI THỪABa con đườngPhần đầu, phác thảo con đường sơ bộ, Tiểu thừa, có ý định làm nảy sanh trong chúng ta một cảm giác mệt mỏi và ghê sợ đối với những hoàn cảnh sanh tử chúng ta đang sống trong đó, theo một cách tổng quát và đặc biệt hơn ở trong thời kỳ suy đồi này. Phần thứ hai (...) Xem tiếp

TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ

03.11.2015 // 0 phản hồi //

TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ Đã thấu hiểu sự quan trọng của niềm tin và của quy y, bây giờ chúng ta đi đến tinh túy của Đại thừa, tư tưởng giác ngộ. 25. Nền tảng của con đường Đại thừa là tư tưởng giác ngộ ; Tư tưởng cao cả này là con đường duy nhất tất cả chư Phật đều dẫm bước. Không bao giờ bỏ con đường cao cả của tư tưởng giác ngộ, (...) Xem tiếp

TỊNH HÓA

03.11.2015 // 0 phản hồi //

TỊNH HÓA Đã khai triển thái độ đúng của Bồ đề tâm, bây giờ chúng ta cần trừ sạch bất cứ thứ gì ngăn chận sự tiến bộ của chúng ta trên con đường đến giác ngộ. 26. Lạc lõng trong sanh tử từ thời vô thủy đến nay, Bất cứ điều gì con đã làm đều sai lầm và sẽ dẫn đến thêm sự lạc lõng. Từ lòng con, hãy thừa nhận mọi tà hạnh và sa (...) Xem tiếp

CÚNG DƯỜNG

03.11.2015 // 0 phản hồi //

CÚNG DƯỜNG 27. Tâm thức, chấp vào một cái “Tôi”, bám níu vào mọi thứ – đây là nguyên nhân của sanh tử. Thế nên, như những cúng dường cho cái cao cả trong niết bàn và từ thiện cho cái thấp kém trong sanh tử, Hãy cho đi mọi thứ – thân thể, tài sản và đức hạnh – và hồi hướng công đức cho tất cả ; Buông bỏ mọi thứ bám níu, hãy trì tụng (...) Xem tiếp

GURU YOGA

03.11.2015 // 0 phản hồi //

GURU YOGA Bây giờ chúng ta đến cái tinh túy tột độ của con đường, sự thực hành Guru Yoga, qua nó trí huệ sẽ khởi lên một cách tự nhiên và không cố gắng trong hiện thể của chúng ta. 28. Vị thầy cao cả có bản tánh của tất cả chư Phật, Và trong tất cả chư Phật, chính ngài là vị tốt lòng nhất. Thấy vị thầy không tách lìa với Quán Thế Âm, Với (...) Xem tiếp
1 2 3