EINSTEIN và ĐỨC PHẬT – NHỮNG LỜI NÓI TƯƠNG TỰ – Biên tập: Thomas J. Mc Farlane – Giới thiệu: Wes Nisker – Thiện Tri Thức

EINSTEIN và ĐỨC PHẬT – NHỮNG LỜI NÓI TƯƠNG TỰ – Biên tập: Thomas J. Mc Farlane – Giới thiệu: Wes Nisker – Thiện Tri Thức

Toàn Thể và Tương Thuộc

31.10.2016 // 0 phản hồi //

Toàn Thể và Tương Thuộc   Vật lý lượng tử phát hiện thế giới là một mạng lưới phức tạp những sự kiện, chúng liên hệ lẫn nhau theo những cách bí mật, trước đây không tưởng tượng được. Những quan hệ tương hỗ tức thời giữa những hạt xa cách nhau chứng tỏ rằng mặc dù những hình tướng bề ngoài, thiên nhiên là một toàn thể không (...) Xem tiếp

Thời gian và Không gian

31.10.2016 // 0 phản hồi //

Thời gian và Không gian Einstein đã gọi những niềm tin theo quy ước về thời gian và không gian là “những ảo tưởng ngoan cố và dai dẳng”. Lý thuyết Tương Đối Đặc Biệt của ông đã xác lập rằng thời gian và không gian như là những thực thể tách lìa nhau và khách quan thì không hiện hữu. Thay vào đó, những sự kiện xảy ra trong một chuỗi tương tục (...) Xem tiếp

Biểu lộ và nhân quả

31.10.2016 // 0 phản hồi //

Biểu lộ và nhân quả Vật lý học hiện đại phát hiện thế giới là một hệ thống những cấp độ. Những bình diện cụ thể của hiện hữu làm thành những cấp độ bề ngoài hơn,trong khi ở những cấp độ sâu hơn là những bình diện vi tế hơn của thực tại nơi đó những sự vật hiện hữu trong một trạng thái thống nhất của tiềm năng. Ở những cấp (...) Xem tiếp

Nhất thể và Đa thù

31.10.2016 // 0 phản hồi //

Nhất thể và Đa thù Đối với nhà vật lý , hiểu có nghĩa là khám phá ra những nguyên lý phổ quát của thiên nhiên. Định luật sức hút trọng lực của Newton đã thống nhất trong một phương trình sự chuyển động của những hành tinh và cách thức những vật rơi trên đất. Khi vật lý học đi sâu hơn, những định luật trở nên phổ quát hơn. Cũng như vào (...) Xem tiếp

Vật lý học và Đạo học

31.10.2016 // 0 phản hồi //

Vật lý học và Đạo học “Mọi tôn giáo, nghệ thuật và khoa học là những cành của cùng một cái cây”, Einstein đã viết như vậy. “Tất cả những khát vọng này được hướng đến việc làm cho đời người cao cả hơn, chuyển nó khỏi lãnh vực của hiện hữu thuần vật chất và dẫn cá nhân hướng đến tự do”. Những nhà vật lý học hiện đại và (...) Xem tiếp
1 2