ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Tác Giả: NYOSHUL KHENPO Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương – Tác Giả: NYOSHUL KHENPO
Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản Có thể nói một cách không sai lầm, Đại Toàn Thiện (Dzogchen) và Đại Ấn (Mahamudra) là Thiền Tây Tạng. Chúng ta đã từng biết đến Thiền Việt nam, Thiền Trung Hoa, Thiền Nhật Bản, nhưng quả thật chúng ta biết rất ít về Dzogchen, Tối Thượng Thừa, thừa Tối Cao trong sự phân định chín thừa của Cổ phái Nyingma Tây Tạng. (...) Xem tiếp

Mở Đầu Tự Do và Thong Dong Một Bài Ca Kim Cương Tự Phát Thượng tọa Lama Gendun Rinpoche

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Mở Đầu Tự Do và Thong Dong :  Một Bài Ca Kim Cương Tự Phát Thượng tọa Lama Gendun Rinpoche Hạnh phúc không thể được tìm thấy qua cố gắng và ý chí lớn lao,mà đã sẵn hiện tiền trong sự buông xả trống trải và để mặc. Chớ có ráng sức, không có cái gì để làm hay không làm. Cái gì chốc lát khởi lên trong thân tâm không có chút quan trọng thực sự (...) Xem tiếp

Một kẻ lang thang chứng ngộ : Một phác họa tiểu sử

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Một kẻ lang thang chứng ngộ  Một phác họa tiểu sử Đây hoàn toàn không phải là một namthar – một tiểu sử tâm linh – nó chỉ là một chuỗi những chuyện rủi ro. Tôi sinh ở miền đông Tây Tạng năm 1932. Cha tôi là một kẻ cướp lang thang, một kẻ cướp đường. Ông ta đánh đập, cướp giật và ngay cả giết người. Tôi thực sự không biết cha tôi, vì (...) Xem tiếp

Phật Pháp Căn Bản : Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Phật Pháp Căn Bản Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan Lama Matthieu Ricard dịch Hiện giờ nhiều người nhận được một nền giáo dục hiện đại, làm sắc bén trí thông minh của họ, và thu hoạch một số kiến thức. Họ mở tâm trí ra với hiện trường bao la của kiến thức khoa học và những phương pháp rèn luyện khác. Đồng thời, nhiều người trong họ, (...) Xem tiếp

Bạn là Đại Toàn Thiện : Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Bạn là Đại Toàn Thiện Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối  và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ Tất cả các bậc giác ngộ đã thấu rõ Phật tánh tối thượng và toàn hảo : tất cả chúng sanh, gồm chính chúng ta, cũng có thể làm như thế. Đó không phải là cái gì riêng tư giữa các Lama và đệ tử. Đó là cái khai mở tính vô hạn của (...) Xem tiếp

Nền Tảng, Con Đường và Quả : Những chỉ dạy Bản Tánh-Tâm về Tri Kiến, Thiền Định và Hành Động của Dzogchen, Đại Toàn Thiện Vốn Sẵn Đủ

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Nền Tảng, Con Đường và Quả Những chỉ dạy Bản Tánh-Tâm về Tri Kiến, Thiền Định và Hành Động  của Dzogchen, Đại Toàn Thiện Vốn Sẵn Đủ. Kết tập bởi Surya Das với Nyoshul Khenpo Kính lễ Phật bổn nguyên Samantabhadra, đức Phật bên trong ! Kính lễ đạo sư toàn trí Gyalwa Longchenpa ! Phật tánh, tinh túy của bản thân giác ngộ, hiện diện nơi mỗi chúng (...) Xem tiếp

Đại Toàn Thiện và Phật giáo Tây Tạng : Một giảng dạy ở Cambridge, Masschusetts Bài Ca và Bình Giải

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Đại Toàn Thiện và Phật giáo Tây Tạng Một giảng dạy ở Cambridge, Massachusetts Nhóm này được gọi là nhóm Hội Đại Toàn Thiện hay Nhóm Đại Toàn Thiện Cambridge. Dễ có được một cái tên như vậy, nhưng ấy là một cái tên vĩ đại để có thể sống xứng hợp theo – Dzogchen, Đại Toàn Thiện bổn nhiên. Tuy nhiên, xin chớ nghĩ tôi muốn nói rằng đó là một (...) Xem tiếp

Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu : Một bức thơ Tán Thán tánh Không, từ Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu Một bức thơ tán thán tánh Không, từ Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài Dịch bởi Erik Hein Schmidt và biên tập bởi Ani Lodroš Palmo và Ward Brisick Con kính lễ dưới chân sen của Tenpai Nyima, Người không tách lìa với Pháp Vương Longchenpa Rabjam, Và thấy biết trạng thái tự nhiên của tánh Không Của đại dương vô biên những sự (...) Xem tiếp

Bình Giải của Khenpo về “Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu : Một bức thơ tán thán tánh Không”

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Bình Giải của Khenpo về “Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu :  Một bức thơ tán thán tánh Không” Dịch và biên tập bởi Surya Das “Tấm Gương của những điểm Thiết Yếu” là một bài ca kim cương  một kiểu mẫu-tự phát, một doha, một bài ca giác ngộ  hiện đại của truyền thống nói miệng sống động có từ những thành tựu giả chứng ngộ (...) Xem tiếp

Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác : Một bài ca tự phát

24.02.2015 // 0 phản hồi //

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI  Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác Một bài ca tự phát Dordogne, Pháp 1982 Nhóm dịch thuật Padmakara Đảnh lễ vua thống ngự bên trong : tỉnh giác tự hữu. Tôi là kim cương của tỉnh giác. Hãy nhìn xem, các bạn kim cương ! Khi thấy tôi, hãy tỉnh giác. Tôi là tấm gương của tỉnh giác, Tôi chiếu soi sự chú tâm cẩn thận của các bạn. Hãy (...) Xem tiếp

Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai

24.02.2015 // 0 phản hồi //

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI  Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai Dai Bosatsu Zendo Living Manor, New York, 1992 David Christensen dịch Đảnh lễ Phật nguyên sơ Samantabhadra. Không nhận biết cảnh giới của các bậc Chiến Thắng, Pháp thân vô nhiễm sẵn đủ, Chúng sanh lang thang trong thế giới bị nhân duyên quy định này, Mắc kẹt giữa đồng bằng bao la của buồn rầu, (...) Xem tiếp

Bài ca Như Huyễn : Lá Thơ Giáo Huấn của Khenpo Jamyang Dorje gởi cho các đệ tử

24.02.2015 // 0 phản hồi //

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI  Bài ca Như Huyễn Lá thơ Giáo Huấn của Khenpo Jamyang Dorje gởi cho các đệ tử Dordoque, Pháp 1981 Nhóm dịch thuật Padmakara. Kính lễ Guru ! Sự phản chiếu trí huệ như huyễn của Drimé Oser, Không tách lìa với Jampel Pawo, vị cha của tất cả chư Phật, Ngài hiển lộ trong thời thoái hóa này để dìu dắt chúng sanh đến giải thoát, Ôi, bổn sư (...) Xem tiếp

Một Bài Ca Ngẫu Phát cho Damchư Zangmo : Tâm Yếu Thiêng Liêng của Những Giáo Huấn Cốt Lõi

24.02.2015 // 0 phản hồi //

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI  Một Bài Ca Ngẫu Phát cho Damchư Zangmo :  Tâm Yếu Thiêng Liêng của Những Giáo Huấn Cốt Lõi Lời khuyên dạy trong hình thức một bài ca, cho Damchư Zangmo Dịch bởi Surya Das, David Christensen, và Corinna Chung, 1986 Tôn kính đến đạo Sư. Đến hiện thân của vua Pháp, Longchen Rabjam, Đến chúa tể những bộ Phật, Shedrub Tenpai Nyima,(4) Đến hai đại (...) Xem tiếp

Ý Nghĩa Thiết Yếu

24.02.2015 // 0 phản hồi //

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI  Ý Nghĩa Thiết Yếu Dordogne, Pháp 1983 Con đảnh lễ bậc Thế Tôn vua của bầu trời ! Kye Ho ! Hãy nghe, bạn lòng tốt nhất của ta, Mặt trời thông tuệ và hiểu biết tuyệt vời : Hãy vất bỏ mọi xao lãng, mọi ảo tưởng trải cùng, Và trong một niệm hãy nhìn vào thực tại tuyệt đối, như nó đang là. Giờ đây, đằng trước, đằng sau và (...) Xem tiếp

Lịch Sử Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo

24.02.2015 // 0 phản hồi //

Lịch Sử  Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo Surya Das viết Những giáo lý và thực hành của Ati Dzogchen, Đại Toàn Thiện, truyền xuống từ hai đạo sư không ai sánh kịp người Ấn ở thế kỷ thứ tám là Guru Rinpoche và Vimalamitra qua một dòng phái đặc biệt những đạo sư thành tựu và học rộng người Tây Tạng, cũng như qua những khám phá phát hiện bằng (...) Xem tiếp
1 2