CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT (THE ESSENCE OF BUDDHISM) - DAISETZ TEITARO SUZUKI (LINH-MỘC-ĐẾ THÁI-LAN) - Bản dịch: TRÚC THIÊN - TỦ SÁCH PHẬT HỌC AN TIÊM - 1968

CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT (THE ESSENCE OF BUDDHISM) – DAISETZ TEITARO SUZUKI (LINH-MỘC-ĐẾ THÁI-LAN) – Bản dịch: TRÚC THIÊN – TỦ SÁCH PHẬT HỌC AN TIÊM – 1968

MỤC LỤC

26.10.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI PHỤ LỤC VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI Linh-Mộc-Đế Thái-Lan GHI CHÚ (...) Xem tiếp

GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ

26.10.2017 // 0 phản hồi //

GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ Vâng Thánh Chỉ của Thiên Hoàng, tác giả có thuyết trình hai bài giảng Cốt tủy của đạo Phật tại Hoàng Cung trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1946. Bài giảng liền sau đó được dịch ra tiếng Anh; và ông Christmas Humphreys, Hội Trưởng Hội Phật Học Luân Đôn đem bản thảo về Luân Đôn, và cho ấn hành đầu năm nay Tuy nhiên, tác (...) Xem tiếp

BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT

26.10.2017 // 0 phản hồi //

BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT Trước khi nói đến đạo Phật, tôi xin có vài lời về tôn giáo nói chung. Thật vậy, đạo Phật là một tôn giáo. Như đối với các tôn giáo khác, nhiều người coi nó như không dính líu gì đến cuộc sống thực tế, nên họ thiết tưởng có thể phớt tỉnh đi qua, như không có nó. Có những người khác đi xa hơn, cho rằng (...) Xem tiếp

BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI

29.10.2017 // 0 phản hồi //

BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI Toàn thể ngôi nhà đồ sộ của đạo Phật dựng trên hai trụ lớn: Đại Trí — Mahaprajna, và Đại Bi — Mahakaruna. Trí chuyển thành Bi, Bi chuyển thành trí, tuy hai mà một, mặc dầu trên thế đứng của con người, ta phải nói đến như hai sự việc khác nhau. Vì lẽ hai mà một, không phải cái một kết (...) Xem tiếp

PHỤ LỤC

29.10.2017 // 0 phản hồi //

PHỤ LỤC ĐẠI SƯ TEITARO SUZUKI (Linh-Mộc Đế Thái Lan) 1870 — 1966 Bài của MARY FARKAS Ai cũng biết Zen của Nhật Bản nguyên là Thiền Tông của Trung Hoa truyền sang, mà nói đến Zen hay Thiền là nói đến phần tinh túy nhất, siêu việt nhất của Đại thừa Phật giáo. Đa số những học giả Âu Mỹ, cách nay độ trăm năm khi nói đến Phật giáo, chỉ biết có Nam (...) Xem tiếp

VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI – Linh-Mộc-Đế Thái-Lan

29.10.2017 // 0 phản hồi //

VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI Linh-Mộc-Đế Thái-Lan Ngoài những tác phẩm bằng Nhật văn và những bài rời đăng trong các tạp chí Âu Mỹ như “Eastern Buddhist”, “Philosophy East and West”, “Eranos-Jahrbuch”, “The Middle Way”, v.v. sau đây là những tác phẩm chính của Thái Lan được phổ biến sâu rộng nhất trong giới tư tưởng quốc tế, viết bằng Anh văn, một phần (...) Xem tiếp

GHI CHÚ

29.10.2017 // 0 phản hồi //

GHI CHÚ [1] Phải có sự sáng: Fiat lux; let there be light; que la lumière soit (Cựu Ước, Chương Sáng Thế Ký I, 3) (D.G.) [2] Một lần nữa, ta cần nhận rõ ở đây tâm vô sai biệt, vô phân biệt không phải là một thế giới biệt lập, riêng tư, mà chính nó ở ngay đây, chung cùng và nằm trong thế giới muôn sai ngàn khác nầy. Thật ra, nó chẳng phải là cái gì khác (...) Xem tiếp