Cốt lõi của cội Bồ đề

Tác giả Buddhadasa
Hoang Phong chuyển ngữ
NXB : Phương Đông 2012

Lời giới thiệu của người dịch

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Lời giới thiệu của người dịch   Vào những ngày cuối năm 1961 bước sang đầu năm 1962, một nhóm tu học Phật Pháp của nhân viên bệnh viện Siriraj ở Bangkok có mời một nhà sư Thái Lan là Buddhadasa Bikkhu đến thuyết giảng trong ba ngày. Nội dung của ba buổi thuyết giảng được ghi lại và in thành một quyển sách nhỏ. Mãi đến năm 1983 tức là 21 năm sau (...) Xem tiếp

Phần I. Những điểm chính yếu nhất trong giáo huấn của Đức Phật

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Phần I   Những điểm chính yếu nhất trong giáo huấn của Đức Phật   Cuộc hội ngộ giữa chúng ta hôm nay quả là một dịp may hiếm có, do đó tôi nghĩ rằng cũng nên nêu lên các đề tài trọng yếu nhất hầu có thể tóm lược được những điểm giáo lý căn bản trong Dhamma (Đạo Pháp). Vì thế đề tài của buổi nói chuyện hôm nay sẽ là “Những (...) Xem tiếp

Phần II. Tánh Không là gì

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Phần II   Tánh Không là gì   Trong buổi nói chuyện trước đây tôi cũng đã nhắc đến tánh không và cho biết đấy là một chủ đề thật chủ yếu, thế nhưng tôi chưa kịp triển khai một cách đầy đủ và tương xứng với tầm quan trọng của nó. Thiết nghĩ chúng ta cần phải thấu triệt khái niệm này một cách sâu sắc hơn. Nhiều khía cạnh của chủ (...) Xem tiếp

Phần III. Phải luyện tập như thế nào để thường trú trong tánh không

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Phần III   Phải luyện tập như thế nào để thường trú trong tánh không   Trong buổi thuyết trình lần thứ hai vừa qua, tôi đã giải thích thế nào là tánh không. Vì thế hôm nay thiết nghĩ chỉ cần trình bày về các cách luyện tập nhằm giúp thường trú trong tánh không – một điều mà tất cả mọi người đều có thể thực hành được, kể cả (...) Xem tiếp

Phụ lục. Vài nét về nhà sư Buddhadasa

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Phụ lục   Vài nét về nhà sư Buddhadasa   Trong phần lời tựa dành cho ấn bản tiếng Đức của quyển “Cốt lõi của cội Bồ-đề” Jack Kornfield một Phật tử và học giả lỗi lạc người Mỹ, đã viết như sau: “Nếu Buddhadasa  sống ở Nhật thì nhất định ông sẽ phải là một danh nhân trong lịch sử hiện đại của xứ sở này. Dầu sao (...) Xem tiếp